01 de juny 2011

1. Sobre les pensions
En tota l'argumentació que es fa sobre les pensions hi ha un argument de partida fals: sembla com si les pensions només es poguessin pagar a partir de la recaptació de les cotitzacions a la seguretat social. La cotització a la seguretat social és un impost com qualsevol altre, i per tant, suposant que amb les cotitzacions no n'hi hagués prou per a pagar unes pensions mínimes es podrien pagar a paritr d'altres impostos, pel mateix argument que amb els impostos es paguen sanitat, exèrcit, escoles, etc. I si tothom pagués els impostos que li pertoquen d'acord amb la llei actual encara hi haurien més diners per a pagar pensions. No cal dir que tenint present que Espanya és gairebé un estat financerament en fallida als catalans ens convé la independència com l'aire que respirem.

Etiquetes